Så monterar du våra klämskydd

Att montera ett av våra klämskydd är enkelt. På den här sidan kan du ladda ner och skriva ut monteringsanvisningar. Om du beställer ett av våra klämskydd får du också alltid med monteringsanvisningar i försändelsen.

1. Lägg ut de olika delarna på golvet och kontrollera mot monteringsanvisningen i paketet att alla delar är med.

2. Klämskyddet skall monteras 5-10 mm ovan tröskel. Det underlättar att lägga ett stöd under klämskyddet.

3. Klämskydd K-75 har clips med en 90 graders vinkel. Dessa monteras i karmfalsen. Stoppa öglan på clipsen genom dörrspringan, tryck clipsen bakåt, märk ut för skruven med en syl el. liknande. Skruva fast clipsen. Är springan för liten för clipsen, mata in klämskyddet från andra sidan.

Klämskydd K-105 & K-130 har inga öglor på clipsen till klaffen. Dessa clips skruvas på karmens tjocka del. Stäng dörren och märk ut för skruvarna. Observera att clipset skall gå fritt från dörrbladet, lämna någon millimeter mellan clips och dörrblad. Vik klaffen bakåt och skruva fast clipsen.

Testa så att klämskyddet fungerar som det skall genom att öppna och stänga dörren.

4. Det är nu dags för att montera det övre plaströret på andra sidan av dörrbladet. Trä röret över de två översta öglorna på clipsen, trä sedan in ett av de lösa clipsen i plaströret. Observera att öppningen i clipset skall vara vänd mot dörrbladet. Plaströret skall vila mot det nedersta gångjärnet. Skruva fast clipset i karmfalsen strax ovanför nedre gångjärnet.

Klämskydd K-105 och K-130 har lösa clips till plaströret, 3 st. till det övre och 2 st. till det undre röret. Fördela clipsen jämt i röret och skruva fast dem i karmfalsen.

5. Lås nu fast plaströret genom att stoppa in en platt skruvmejsel i stålclipsets öppning och vidga öglan så att röret sitter fast i sitt läge. Montera plastlocket i hålet upptill på plaströret.

6. Montera det korta plaströret under gångjärnet på samma sätt och lås fast det med öglorna i clipsen.

7. Testa slutligen att klämskyddet fungerar som det skall genom att öppna och stänga dörren.

Monteringsanv. klämskydd

Ladda ner komplett monteringsanvisning för klämskydd

klamskydd-75

Ladda ner monteringsanvisningar klämskydd K-105

klamskydd-105

Ladda ner monteringsanvisningar klämskydd K-75